Om tågens historia

Hur tågen förvandlade en hel världsbild

Om tågens historia

Tågets utveckling: El- och diesellok

oktober 23, 2007 · No Comments · Blandade notiser, Järnvägar, Kommunikationer, Tåg i världen, Tåghistora, Tågtyper

Diesel tåg

Idag förekommer tre olika framdrivningssätt på järnvägarna i världen- ånga, diesel och elektricitet. Ånga var det vanligaste systemet ända fram till 1950-talet och är fortfarande vanligast på järnvägar i Kina, delar av Asien, Afrika och Sydamerika. Det elektriska lokomotivet utvecklades i slutet av 1800-talet och var då till för att få ett renare och enklare driftsförfarande. Ellokomotivet var särskilt bra i t.ex. Londons underjordiska järnvägar.

Dieselmotorn blev populär på 1950-talet i länder med stor bränsletillgång, t.ex. i USA. Även i länder där en elektrifiering av järnvägarna ansågs för dyr användes dieselloket mycket.

Sedan 1970-talets början har dock fler länder elektrifierat sina järnvägar p.g.a. det stigande oljepriset. De senaste tjugo åren har en strävan mot högre hastigheter varit på topp (TGV i Frankrike och Shinkansen i Japan).

Ungefär samma drivningsmekanism används i el- och diesellok. I många loktyper sitter hjulen i grupp, s.k. boggier, och elektriska motorer är monterade på hjulaxlarna. I dieselelektriska lok kommer strömmen från en dieselgenerator, medan ellok får sin ström från en yttre källa, en luftledning eller en strömskena (Stockholms tunnelbana). Motorerna i elloken drivs med likström, men försörjningen med växelström.

Växelströmmen matas in i en transformator som omvandlar växelströmmen till likström. Dieselloket (egentligen ett dieselelektriskt lok) har med sig sin egen energikälla- tusentals liter dieselolja, som förbränns i en motor som i sin tur driver en dieselgenerator.

Andra bloggar om: , , , , ,

Tags:··

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment